Actualitat

Coronavirus Covid 19 (5)

S’informa sobre resum del Real Decreto 463/2020, en referència a les mesures que afecten directament al sector del Transport de Mercaderies per Carretera.

• Article 7: es limita la llibertat de circulació, però es permeten els desplaçaments als llocs de treball per a realitzar la prestació laboral, professional o empresarial i s’habilita a les autoritats a clausurar trams de carreteres o aquestes senceres, per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa. Però en tot cas el transport de mercaderies no està limitat.

• Article 15: s’habilita a les autoritats a prendre les mesures necessàries per a garantir el subministrament d’aliments. Si és necessari es pot acordar l’acompanyament dels vehicles que realitzin el transporte, es creïn corredors sanitaris que permetin l’entrada i sortida de materies primes i productes i inclús la intervenció d’empreses o serveis per tal d’assegurar el funcionament de la cadena de subministrament.

• Article 16: es garanteix el trànsit duaner, però es prioritza el pas de productes de primera necessitat.

Per tant, i en la mesura del possible, i quedant a l’espera de l’aplicació de noves mesures, continuarem prestant els serveis de transport i distribució.