Actualitat

Coronavirus Covid 19 (7)

NTL segueix focalitzant i col·laborant amb tots els seus esforços per a poder garantir la prestació del servei mentre la situació ho permeti i, al mateix temps, fent compatible l’exercici de l’activitat amb la preocupació i protecció de tot el personal involucrat. És per això, que els informem que estem optant pel teletreball amb tot el personal administratiu que sí el pot realitzar, i per aportar les màximes garanties d’higiene i protecció als nostres repartidors, que ja disposen de mascareta, guants i una solució higiènica per a les mans. En definitiva, seguim curosament el Protocol intern activat i el Pla de Contingència davant el Covid-19 elaborat per l’empresa i que poden trobar a l’apartat “comunicació” de la nostra web corporativa www.ntl-trans.com. Volem ajudar aportant les màximes garanties per tal que totes les parts es sentin protegides i segures. Moltes Gràcies