Cross-docking

La solució per a consolidacions o per a mercaderies en trànsit

caixa2
NTL rep diferents enviaments que poden provenir d’un o de diversos orígens i que, per les seves necessitats, s’han d’entregar al client final en un únic enviament consolidat. També es pot tractar de mercaderies que estan de pas o en trànsit i que requereixen un punt de control abans d’acabar-se entregant a la destinació final.

  • Rebem i descarreguem la mercaderia o les comandes.
  • Comprovem la documentació.
  • Contrastem l’ordre de gestió emesa pel client.
  • Si és necessari, agrupem en un únic enviament consolidat.
  • Confeccionem la nova documentació.
  • L’entreguem al destinatari final segons les indicacions del client.
  • Produïm un benefici i un estalvi de cost en les operacions logístiques dels nostres clients.
victransa_logisitica

Un potent sistema d'informació

A través de la lectura dels codis de barres incorporats a les nostres etiquetes de transport, podem saber en tot moment on són cadascun dels paquets i oferir-li una gran traçabilitat de l’enviament. Les etiquetes també incorporen dades rellevants, com la data d’entrega, número d’albarà, número de comanda, ubicació de la ruta, codi postal de destinació, camp d’observacions, etc.

Més informació