Responsabilitat Social Corporativa

Un compromís amb l’entorn i les persones

NTL és conscient del paper que les empreses juguen en tots els àmbits de la societat, ja sigui econòmic, social o mediambiental.
Per aquest motiu, NTL, amb el doble objectiu genèric de millorar la qualitat dels seus serveis i d’incrementar el coneixement que els membres de l’empresa tenien del sector, i amb l’objectiu específic de millorar els processos, va decidir l’any 1996 iniciar la implantació de la ISO 9002, de manera que l’any 1997 va aconseguir el certificat ISO 9002.
El següent objectiu de NTL va ser el de millorar la gestió ambiental dels nostres proveïdors, per tal de col·laborar en la millora ambiental de l’entorn. El 2004 es va obtenir la certificació de la ISO 14001 i de la ISO 9001.
Malgrat que això suposa una dedicació de recursos, temps i persones, a NTL entenem que el medi ambient depèn de cadascuna de les accions que tots duem a terme, per petites que siguin i per insignificant que en sembli l’impacte.
Durant aquests darrers anys, NTL ha destinat part del seu pressupost a col·laborar amb organitzacions no governamentals, associacions culturals i esportives.
NTL entén la responsabilitat social corporativa no només com un conjunt d’aportacions o activitats que milloren algun dels aspectes de la nostra societat, sinó també com un conjunt de polítiques internes que intenten millorar la vida laboral del seu personal.