Emmagatzematge-logística integral

La solució definitiva per a l’externalització total del seu magatzem

NTL ofereix actualment serveis integrals de logística. Des del nostre magatzem central a la província de Barcelona, gestionem un magatzem amb una capacitat per a 8.000 europalets, mitjançant programes de control per radiofreqüència. També disposem de dos magatzems més, un a Madrid, amb una capacitat per a 500 europalets, i un altre a València, amb la mateixa capacitat, gestionats aquests dos últims mitjançant sistemes convencionals.
 
treballador

EMMAGATZEMATGE

Disposi d’un espai a cost flexible per a les seves mercaderies
 

NTL ofereix actualment serveis integrals de logística. Des del nostre magatzem central a la província de Barcelona, gestionem un magatzem amb una capacitat per a 8.000 europalets, mitjançant programes de control per radiofreqüència. També disposem de dos magatzems més, un a Madrid, amb una capacitat per a 500 europalets, i un altre a València, amb la mateixa capacitat, gestionats aquests dos últims mitjançant sistemes convencionals.

 

PICKING

Preparació de les seves comandes pel nostre personal
 

Per a les operacions de preparació de les comandes (picking), NTL pot cobrir totes les necessitats logístiques que requereixi un client a l’hora de decidir-se per externalitzar els seus serveis:

 • Descàrrega i control de la documentació de la mercaderia entrant en el nostre magatzem.
 • Paletització de la mercaderia en cas que entri a granel.
 • Ubicació i emmagatzematge dels palets.
 • Realització i preparació de comandes mono-referència o multi-referència.
 • Paletitzacions específiques o especials.
 • Confecció dels packing list i de la documentació adjunta que ha de viatjar amb la mercaderia.
 • Rapidesa: confecció de les comandes dins del mateix dia de la seva notificació.
 • Càrrega de mercaderies en vehicles propis o aliens.
 • Tot amb la corresponent informació: el client visualitza a temps real des de la nostra web el procés intern de la preparació de les seves comandes, i pot fer consultes sobre els estocs o les referències en concret.
 
 

Principals avantatges de la logística integral

Flexibilitat, cost variable i disponibilitat

En el procés d’externalització total d’un magatzem d’un client, hi trobarà avantatges com:

 • Personal extern: menys costos de mà d’obra per a la seva empresa. No acumula antiguitats, menys costos d’indemnització, no s’ha de preocupar per les baixes laborals, períodes de vacances o absències de personal. Tot això ho suportem nosaltres per vostè, amb personal sempre disponible.
 • Magatzem amb disponibilitat immediata: des del primer dia vostè ja està operatiu. No ha de pensar en el lloguer de maquinària, ni en manteniments, ni assegurances, ni a comprar equips ni packaging, tampoc PC, ni llicències o programes informàtics, ni programes de formació per al personal, etc. Tot això ja ho tenim nosaltres per vostè.
 • Processos segurs: vostè ja sap des del primer dia que disposarà d’una assegurança de mercaderies global que cobrirà tots els riscos possibles, d’un procediment i un funcionament auditat per certificacions ISO, d’un pla de neteja 5S, d’un certificat de sanitat, de plans de prevenció de riscos laborals, plans d’adaptació a requeriments OSHAS, etc.
 • Localització immediata de la mercaderia: mitjançant un programa de gestió per radiofreqüència.
 • Consulti i estigui informat de totes les seves mercaderies: pot consultar a través de la nostra web l’estat dels seus estocs, consultar referències i molt més, amb total transparència i a temps real.
 • Reducció del temps en la seva comanda: des que vostè ens notifica una comanda fins que surt del magatzem, no passa més d’un dia.
 • Cost variable: no necessita avançar diners per externalitzar, ni tampoc si un dia prescindeix del servei. Només pagarà per la seva ocupació real. Disposi d’un magatzem flexible per no haver de pensar en la mida de la seva empresa.
 • NTL, com a proveïdor global, assumirà el 100% de la responsabilitat de tots els imprevistos que es produeixin en la cadena logística, sense excuses, i aportarà solucions efectives. Tot amb un únic proveïdor com a interlocutor, ja que disposarà de magatzem i també de transport, tot en un.
victransa_logisitica

Un potent sistema d'informació

A través de la lectura dels codis de barres incorporats a les nostres etiquetes de transport, podem saber en tot moment on són cadascun dels paquets i oferir-li una gran traçabilitat de l’enviament. Les etiquetes també incorporen dades rellevants, com la data d’entrega, número d’albarà, número de comanda, ubicació de la ruta, codi postal de destinació, camp d’observacions, etc.

Més informació