Actualitat

Mobilitat formativa en FP

Al llarg de l’any 2013 Victransa acull alumnes en pràctiques de diferents Instituts Europeus en el marc de col·laboració amb l’Institut de Vic, membre de la xarxa EuroApprenticeship. L’empresa ha col·laborat en el desenvolupament de la mobilitat europea d’alumnat de Formació Professional lligada a cicles formatius de Transport i Logística, respectant els compromisos establerts a la carta EuroApprenticeship.