Actualitat

NTL i Fundació Impulsa

La Fundació Impulsa promou la igualtat d’oportunitats dels joves i els acompanya en la seva formació i creixement personal, donant-los suport per cursar cicles de formació professional. És una xarxa d’agents del territori, les organitzacions impulsores, entre els que hi ha empreses de varis sectors.

En el marc de la nostra política de Responsabilitat Social Corporativa, NTL col·labora amb la Fundació Impulsa i n’és una Organització Amiga. Aquest compromís s’identifica amb el segell distintiu que Fundació Impulsa ens ha fet arribar, i que us volem compartir.