Organització

Tenim centralitzats i perfectament coordinats els principals departaments operatius de l’empresa. La nostra capacitat de treball en xarxa per donar servei a tot el territori no està renyida amb l’eficiència.

DIRECCIÓ
VEURE DETALLS

L’objectiu de NTL és satisfer les necessitats dels clients oferint un servei de qualitat a un preu competitiu, amb la finalitat d’aconseguir la màxima rendibilitat, el màxim creixement, la continuïtat de l’empresa i el benestar social de tots els seus col·laboradors. Volem oferir als nostres clients projectes i serveis eficaços que els ajudin a créixer i a ser més rendibles. Si els nostres clients progressen, nosaltres també.

ENVIAR E-MAIL

SERVEI AL CLIENT
VEURE DETALLS

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT (CSS) – SERVEI AL CLIENT –

El nostre valor afegit és l’atenció personalitzada, proporcionant informació de manera anticipada i donant resposta a totes les seves consultes. Pot contactar amb el nostre departament de servei al client a través de correu electrònic, o bé mitjançant contacte telefònic directe.

717 133 334

sac@ntl-trans.com

OPERACIONS
VEURE DETALLS

A operacions/trànsit és on ens encarreguem que la mercaderia es reparteixi complint els terminis i les condicions especials dels clients. Comprovem la mercaderia a la recepció, a la càrrega, a la descarrega i a l’entrega, i disposem d’un registre de traçabilitat de cadascun dels paquets/expedicions entregats a NTL. Perquè per a nosaltres, la seva mercaderia és la nostra mercaderia.
D’altra banda, a operacions/magatzem rebem la seva mercaderia, la controlem i preparem les seves comandes a mesura que arriben, i les redirigim a la nostra gestió de transport perquè s’entregui dins dels terminis acordats.
ENVIAR E-MAIL

DELEGACIONS
VEURE DETALLS

La principal tasca d’aquest departament és treballar en la millora constant juntament amb els nostres col·laboradors a nivell de l’Estat espanyol. D’aquesta manera, podem oferir als nostres clients i als clients dels nostres clients (consignataris) els serveis pactats, a més de cobrir totes les necessitats generades a nivell de delegacions.

ENVIAR E-MAIL

GESTIÓ CORPORATIVA
VEURE DETALLS

A NTL, tots els processos que formen part de l’operativa i la gestió de l’empresa –des de la recepció d’una trucada per fer un servei de recollida, fins que es torna la conformitat d’entrega signada pel client– es fan d’acord amb els procediments de qualitat establerts i certificats. Des d’aquest departament, es pretén garantir un nivell elevat i constant de qualitat en el servei mitjançant el compliment dels objectius anuals, entre els quals destaquen els estàndards de les ISO 9001 i 14001. Per aquest motiu, anualment ens marquem uns objectius ambiciosos que entre tots els departaments s’han de complir, mitjançant l’anàlisi d’indicadors, formació del personal, anàlisi de desviacions, creació d’equips de millora, etcètera.
ENVIAR E-MAIL

SIST. D’INFORMACIÓ
VEURE DETALLS

El departament de sistemes d’informació de NTL té la responsabilitat d’estudiar i implantar les millores que siguin necessàries per mantenir un bon nivell tecnològic a l’empresa i cobrir totes les seves necessitats en l’àmbit intern i en l’extern. Entre els aspectes més destacats, hi ha la recerca de noves tecnologies amb l’objectiu d’optimitzar la nostra gestió i així millorar el servei als nostres clients.
ENVIAR E-MAIL

ÀREA COMERCIAL
VEURE DETALLS

L’objectiu del departament comercial és el d’estudiar les necessitats dels nostres clients i oferir-los la millor proposta personalitzada, a més de fer estudis d’optimització de recursos i fer reunions de millora per aconseguir el compliment dels requisits amb els clients. Per aquest motiu, la nostra prioritat és oferir un suport logístic excel·lent. Si desitja rebre una visita o una oferta personalitzada, pot posar-se en contacte amb nosaltres a:
ENVIAR E-MAIL

ADMINISTRACIÓ
VEURE DETALLS

Duu a terme totes les funcions que es deriven del servei als clients, principalment la facturació a clients i proveïdors, emissió de factures, realització de les liquidacions a corresponsals, pagaments i cobraments de factures a clients i proveïdors, liquidació de reembossaments, etcètera.
ENVIAR E-MAIL

RECURSOS HUMANS
VEURE DETALLS

Des de l’àrea de RRHH es treballa per planificar i desenvolupar un bon equip de treball, preparat, format i motivat. A NTL disposem d’un equip humà de 170 persones amb contracte indefinit, distribuïdes entre els centres de Vic, Paterna i Coslada. Comptem amb més de 80 col·laboradors també distribuïts en els tres centres, que de manera habitual contribueixen a oferir un millor servei als nostres clients. Entre les tasques d’aquesta àrea, destaca la gestió de les noves contractacions de personal, seleccionant prèviament els millors candidats; l’oferta de cursos de formació, en matèria general i/o específica segons el lloc de treball; i l’aplicació de la normativa vigent en salut laboral i prevenció de riscos laborals.
ENVIAR E-MAIL

COMPRES
VEURE DETALLS

La nostra funció és aconseguir els recursos materials òptims per a la realització eficaç dels serveis als nostres clients.
Dins d’aquest àmbit, estem gestionant contínuament la renovació dels efectius de flota de vehicles i el seu manteniment, perquè entenem que la imatge final dels nostres clients depèn de NTL.
ENVIAR E-MAIL