Actualitat

Programa INCORPORA a Victransa

A 24 de Setembre de 2015, Victransa acorda amb l’Associació St. Tomàs P.A.R.M.O. subscriure un conveni d’adhesió al Programa INCORPORA, a través del qual es defineixen accions de col·laboració entre Victransa i el Grup Incorpora Barcelona, format per varies entitats i associacions que busquen la inserció laboral de persones amb especials dificultats d’inserció. Tot plegat en el marc del Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” amb l’objectiu d’afavorir una major incorporació de les persones amb risc d’exclusió al món laboral i promoure la Responsabilitat Social Empresarial.