Tecnologia de suport

El nostre compromís és dotar NTL de les tecnologies i aplicacions més apropiades que garanteixin el compliment i la millora continuada del servei que oferim, de manera que repercuteixin en benefici de tots, clients i col·laboradors.
Actualment, estem desenvolupant una nova ERP d’AndSoft. Aquest software és d’entorn full web i ens permet la comunicació interna, multicentre i amb el client, a temps real.

 

TIC_etiquetes

TIC_lector

TIC_Android

Recursos tecnològics

 • Accés a la informació sempre via web des de qualsevol lloc del món.
 • Programa d’etiquetatge i generació d’albarans des de les oficines del client.
 • Digitalització i arxiu dels albarans i altres documents relacionats amb el nostre servei a través d’un programa de gestió documental molt potent que ens permet la seva custòdia i organització.
 • Visualització i descàrrega des de la web de les factures en formats pdf i Excel.
 • Gestió del magatzem a través de terminals de radiofreqüència (RF) i a temps real.
 • Incorporació contínua de noves tecnologies per a la millora constant dels nostres processos.
 • ERP i web multicentre, amb una base de dades única, multilingüe, multiusuari per client i amb accés a les diferents àrees del negoci a través de contrasenyes.

 

Seguiment de mercaderies

NTL ha evolucionat tecnològicament amb l’objectiu d’oferir més i millor informació als nostres clients:

 • Traçabilitat de les mercaderies mitjançant etiquetes amb codi de barres.
 • Control informàtic i de posició de la mercaderia que viatja a cada vehicle, tant de repartiment com de ruta.
 • Mesurament dels processos mitjançant indicadors i estadístiques.
 • Gestió i escaneig i posterior devolució dels albarans signats pels consignataris.
 • Gestió d’escaneig dels albarans previs.
 • Escaneig dels vals d’entrega de transport.
 • Gestió i pagament puntual dels reembossaments.
 • Gestió i seguiment de serveis alternatius, com fires i exposicions o entregues especials, que donin valor afegit al nostre servei de transport bàsic.
 • Notificació al client de tot el procés que segueixen les seves mercaderies i els seus albarans, visualització de les dades del procés i la gestió dels documents adjunts que es poden descarregar també a través de la web.
 • Generació automàtica d’esdeveniments que anticipin la comunicació amb el client.