OPERACIONS

VEURE DETALLS

A operacions/trànsit és on ens encarreguem que la mercaderia es reparteixi complint els terminis i les condicions especials dels clients. Comprovem la mercaderia a la recepció, a la càrrega, a la descarrega i a l’entrega, i disposem d’un registre de traçabilitat de cadascun dels paquets/expedicions entregats a NTL. Perquè per a nosaltres, la seva mercaderia és la nostra mercaderia.
D’altra banda, a operacions/magatzem rebem la seva mercaderia, la controlem i preparem les seves comandes a mesura que arriben, i les redirigim a la nostra gestió de transport perquè s’entregui dins dels terminis acordats.
ENVIAR E-MAIL