SIST. D’INFORMACIÓ

VEURE DETALLS

El departament de sistemes d’informació de NTL té la responsabilitat d’estudiar i implantar les millores que siguin necessàries per mantenir un bon nivell tecnològic a l’empresa i cobrir totes les seves necessitats en l’àmbit intern i en l’extern. Entre els aspectes més destacats, hi ha la recerca de noves tecnologies amb l’objectiu d’optimitzar la nostra gestió i així millorar el servei als nostres clients.
ENVIAR E-MAIL