Actualitat

Visita de la Consellera d’Ensenyament

El dia 14 de Juny de 2016 Victransa rep la vista de la Consellera d’Ensenyament, la Hble. Sra. Meritxell Ruiz i Isern en el marc de col·laboració amb l’Institut de Vic per portar a terme la Formació DUAL, i en concret el Cicle Formatiu de Grau Superior de Transport i Logística. Es realitza una reunió informal amb el Sr. Jaume Noguer, Dir. General de Victransa, el Sr. Ramon Almató, President del Consell d’Administració, la Sra. Mª Pilar Collell, Secretaria del Consell d’Administració i la Sra. Elisabet Costa, responsable de formació i tutora dels alumnes, així com els mateixos alumnes de DUAL. També es compta amb l’assistència del Dir. de l’Institut de Vic, el Sr. Cristòful Estrella, i la Sots-directora d’FP, la Sra. Anna Messalles. Es constata, per totes les parts, la necessitat de continuar treballant, impulsant i desenvolupant aquest format d’aprenentatge, que fins al moment ha donat molts bons resultats.