Actualitat

Arriba la Formació Dual a Victransa

A 26 de Febrer de 2015, Victransa signa un Conveni de Col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb Formació DUAL, el Cicle Formatiu de Grau Superior de Transport i Logística impartit a l’Institut de Vic.
A 2015 s’acullen els dos primers alumnes fent DUAL i l’experiència és un èxit.