Actualitat

Coronavirus Covid 19 (1)

Davant la situació d’emergència sanitària descrita aquests últims dies, i a l’espera de noves ordres, des de FOMENTO s’han facilitat les recomanacions efectuades pel Consell de Relacions Laborals per a empreses i treballadors vers el Coronavirus i que complementen les efectuades pel Ministerio de Sanidad la setmana passada.

NTL ha preparat un protocol d’actuació intern per als treballadors, així com pels repartidors i transportistes externs. També s’han descrit unes mesures per a proveïdors/clients que hagin d’accedir a les instal·lacions de NTL; es troben penjats a l’apartat “comunicacions” de la nostra web corporativa.